Vuurwerk

Met vuurwerk gaat u best voorzichtig om. Vuurwerk bevat immers ontplofbare en zeer brandbare producten.

Daarom heeft u voor het afsteken van vuurwerk en knallers, evenals het oplaten van wensballonnen, een vergunning nodig van de burgemeester.

Hoe aanvragen

Een vergunning kan u schriftelijk aanvragen met vermelding van volgende zaken:

  • aanvrager;
  • datum en tijdstip;
  • locatie;
  • soort vuurwerk;
  • voor welke gelegenheid.

Afhandeling

De vergunning wordt pas verleend na advies van de brandweer.

Reglement

Algemeen politiereglement, artikel 102.

Uitzonderingen

In de nacht van 31 december op 1 januari heeft u geen vergunning nodig voor het ontsteken van vuurwerk of knallers. Neem wel de gepaste veiligheidsmaatregelen om schade of verwondingen te voorkomen.

Meer info

FOD Economie, K.M.O.
Middenstand en Energie
Tel: 0800 120 33 (gratis nummer)
Tel: 02 277 77 12
E-mail: explo@economie.fgov.be
Website: economie.fgov.be