Wat als naar school gaan niet evident is?!

Naar school gaan is voor niet ieder kind met een extra zorgnood evident. Ook hier zijn een aantal regelgevingen aan verbonden, want ieder kind tot 18 jaar is in principe leerplichtig. Op de sites hieronder kan je wat meer informatie terugvinden. 

Merk je op dat de school niet aangepast is aan de mogelijkheden van jouw kind, neem dan zeker contact op met jouw CLB!

https://www.vlaanderen.be/naar-school-met-een-handicap

https://www.kinderrechten.be/vraag-en-antwoord/op-welke-ondersteuning-op-school-heb-je-recht-bij-een-leerprobleem-of-beperking

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/leerplicht/leerplicht-voor-kinderen-met-een-beperking

https://onderwijs.vlaanderen.be/toah#kleuterklas

Wanneer school gaan echt niet lukt, zal er voor jouw kind een aangepast traject via dagbesteding gezocht worden. Hierbij zal verzorging centraal staan en kan men afgestemd op het tempo van jouw kind therapie aanbieden. 

Hieronder staan enkele mogelijkheden van organisaties die dagbesteding aanbieden, ter illustratie. Deze is zeker niet volledig en ga ook hierrond in gesprek met het CLB

https://www.huizeterloo.be/dagbesteding

https://www.desocialekaart.be/fiches/529276/algemeen

https://zorgboerderijenvlaanderen.be/

https://www.ozc-sintvincentius.be/