Afwijking op de wekelijkse rustdag/verplichte sluitingsuren

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag, een ononderbroken periode van 24 uur die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maand op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 uur of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

Aangifte van de wekelijkse rustdag bij de gemeente is niet meer vereist.

Uitzonderingen

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan. Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.

De wet voorziet in 15 toegestane afwijkingen per jaar in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor al de exploitanten van wie de ambachts- of handelsinrichting gelegen is op grondgebied van de stad Geraardsbergen. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan (wet betreffende openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening d.d. 10 november 2006 artikel 15).

Het college van burgemeester en schepenen keurde voor 2024 volgende afwijkingen goed op de wekelijkse rustdag en de avondsluiting voor alle handelaars op het ganse grondgebied van de stad. 

  • 7 januari 2024: solden winter
  • 17 maart 2024: lente opendeur
  • 23 juni 2024: braderie
  • 7 juli 2024: solden zomer
  • 6 oktober 2024: weekend van de klant
  • 8 december 2024: eindejaarsshopping
  • 15 december 2024: eindejaarsshopping
  • 22 december 2024: eindejaarsshopping
  • 29 december 2024: eindejaarsshopping