Wetgeving vrijwilligerswerk

De wet en het decreet vrijwilligerswerk bepalen het kader waarbinnen vrijwilligerswerk zich kan en moet afspelen. Alle actuele informatie hierover staat op de website van vzw Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Op hun website kan je ook de specifieke en actuele informatie over vrijwilligersvergoedingen raadplegen.