Veranderen van familienaam

Maak een afspraak

(Voor-)Naamswijziging

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam en/of familienaam laten wijzigen.

U kan uw familienaam sinds 01/07/2024 via de stad eenmalig wijzigen naar de naam van de ouder van wie u de naam niet draagt of een combinatie van de naam van de beide ouders. De procedure waarbij u uw familienaam omwille van ernstige redenen wijzigt naar een andere familienaam dan die van (één van) de ouders via koninklijk besluit na een procedure via de FOD Justitie, bestaat ook nog steeds.

Voor wie

Beide procedures zijn mogelijk voor elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige persoon die de Belgische nationaliteit heeft en elke erkende vluchteling of staatloze. Niet-ontvoogde minderjarigen kunnen geen verklaring van naamsverandering afleggen.

Voorwaarden

U kan uw familienaam laten wijzigen als:

  • u een meerderjarige of niet-ontvoogde Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • u zich nog niet eerder op deze procedure heeft beroept.

Voor de procedure bij de FOD Justitie moet u bijkomend een ernstige reden voorleggen omdat u in die procedure uw naam wijzigt naar een andere naam dan die van één of beide ouder(s).

Hoe aanvragen

Procedure stad:

Maak een afspraak om de 'verklaring tot naamswijziging' af te leggen. 

Uiterlijk binnen de maand na het verzoek maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van naamsverandering op. Indien er advies van de procureur des Konings nodig was, dan wordt die termijn met 2 maanden verlengd.

Zijn uw kinderen 12 jaar of ouder? Zij moeten hun toestemming geven op het moment van het verzoek. Niet-ontvoogde minderjarigen geven hun toestemming in aanwezigheid van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger, zorg dus dat ze zeker aanwezig zijn bij de afspraak.

Wordt uw verzoek geweigerd? U krijgt hierover een brief. U heeft 30 dagen de tijd om in beroep te gaan via een aan de familierechtbank gericht verzoekschrift (artikel 370/9§2 oud BW).

Procedure FOD Justitie:

U dient uw gemotiveerde aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.

Kostprijs

De procedure bij de stad is kosteloos. 

Voor de procedure bij de FOD Justitie betaal je online 140 euro. Je betaalt dit bedrag aan de FOD Justitie, niet aan de Dienst Burgerzaken.

Afhandeling

Na de naamswijzigingen dienen er nieuwe documenten zoals identiteitskaart en rijbewijs te worden aangevraagd en dit zowel voor de aanvrager als de eventuele kinderen. Deze documenten zijn wel betalend.

Reglement

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987)

Artikel 370/3, § 2 oud Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

  • Je kinderen ouder dan 12 jaar 
  • De andere ouder van je kinderen ouder dan 12 jaar 
  • Je identiteitskaart 
  • Je geboorteakte als je niet in België bent geboren