Wilsverklaring teraardebestelling

U kan zelf bepalen of u begraven of gecremeerd wil worden.

Die keuze legt u vast in de 'wilsbeschikking teraardebestelling' bij de dienst Bevolking.

Voorwaarden

In de 'wilsbeschikking teraardebestelling' kan u aangeven:

 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
 • of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, wordt gecontroleerd of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kan kiezen voor begraving of crematie. U kanaangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • begraving van de as binnen een begraafplaatsbijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium);
 • verstrooiing van de as, in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige);
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging

Hoe aanvragen

U kan persoonlijk een aanvraag doen aan loket 2 of 3 van de dienst Bevolking. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs.

Het is altijd mogelijk om wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

Bij uw overlijden wordt gemeld dat u over een wilsverklaring beschikt. Deze moet dan gevolgd worden.