Zelf organiseren

De jeugddienst ondersteunt ook jongeren en organisaties die het aanbod in onze stad vergroten.

Zo kunnen jongeren die graag eens zelf iets organiseren beroep doen op een subsidie via jeugdprojecten.

Organisaties die zelf activiteiten in de vrije tijd van kinderen organiseren kunnen ook erkent worden door de stad indien ze voldoen aan de voorwaarden.

Jongeren, jeugdverenigingen en scholen kunnen gratis materiaal ontlenen uit onze uitleendienst tijdens hun activiteiten.