Zonaal reglement voor het voorkomen en bestrijden van brand in publieke toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2022 is er één zonaal reglement van toepassing in alle gemeenten van de Hulpverleningszone Zuid-Oost - waar ook Geraardsbergen deel vanuit maakt. Dit levert een gelijke bescherming op voor alle inwoners van de hulpverleningszone.

Toepassingsgebied

Het zonaal reglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) zal van toepassing zijn in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Alle publiek toegankelijke inrichtingen (winkels, horecazaken, dancings, openbare gebouwen, sportzalen, culturele centra, groepspraktijken, ….) zullen aan het reglement moeten voldoen, ongeacht het aantal toegelaten personen. Ook inrichtingen die enkel toegankelijk zijn tegen betaling, op persoonlijke uitnodiging of op vertoon van een lidkaart vallen onder het toepassingsgebied.

Op scholen, kantoren, gebouwen enkel voor erediensten, parkeergebouwen en inrichtingen waarvoor een specifieke brandpreventiereglementering voorhanden is (bv. kinderdagverblijven of woonzorgcentra) is het reglement niet van toepassing. Ook inrichtingen in open lucht en tijdelijke constructies die voldoen aan bepaalde voorwaarden zijn uitgesloten.

Er is een meldingsplicht voor alle inrichtingen. Ten laatste 30 dagen voor de effectieve opening van de inrichting moet de exploitant het aantal toegelaten personen en de openingsdatum melden aan de burgemeester.

Controle brandveiligheid

Het nieuwe reglement kent een ruim toepassingsgebied. Bij het opstellen van de richtlijnen werd een opsplitsing gemaakt in drie categorieën, afhankelijk van het aantal toegelaten personen (respectievelijk 1-9 personen, 10-49 personen en vanaf 50 personen).

Voor inrichtingen tot 49 personen moet de exploitant geen controle aanvragen en is er enkel meldingsplicht.

Vanaf 50 personen moet de exploitant een controle aanvragen bij een nieuwbouw, wijzigen van de hoofdfunctie (herbestemming), verbouwing of uitbreiding, bij toename van de bezetting, bij wijziging van de exploitant of bij aanpassingen die de brandveiligheid of evacuatie beïnvloeden.

Controles worden minstens 30 dagen voor de opening of wijzigingen inzake brandveiligheid via de website van de hulpverleningszone aangevraagd: https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/publiek-toegankelijke-inrichtingen

Brandveiligheidsattest

Na afloop van de controle ontvangt de exploitant een brandveiligheidsattest van de burgemeester.

Er zijn drie 3 soorten brandveiligheidsattesten:

  • A-attest: de inrichting voldoet en mag exploiteren
  • B-attest: de inrichting voldoet niet volledig en mag exploiteren mits de aanpassingen binnen de opgelegde termijn uitgevoerd worden
  • C-attest: de inrichting voldoet niet en mag niet exploiteren

Het aantal toegelaten personen

De exploitant bepaalt het aantal toegelaten personen, inclusief personeel, binnen een vastgelegd minimum en maximum. Het minimum aantal personen wordt vastgelegd aan de hand van het aantal vaste zitplaatsen en de publiek toegankelijke oppervlakte.

Het maximum aantal personen wordt bepaald in akkoord met de hulpverleningszone waarbij het aantal vaste zitplaatsen, de publiek toegankelijk oppervlakte, het aantal uitgangen en de breedte van de uitgangen in rekening gebracht worden.

Kosten

Een controle brandveiligheid is niet gratis. De concrete reglementering inzake tarifering, betaling en invordering kan geraadpleegd worden in het toepasselijke retributiereglement op de website van de hulpverleningszone.

Bijkomende info

Raadpleeg dan de website van de hulpverleningszone: https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/publiek-toegankelijke-inrichtingen