17oktober

17 oktober: Werelddag van verzet tegen Armoede en sociale uitsluiting

Jaarlijks zorgt de werkgroep 17 oktober ervoor dat we in Geraardsbergen op die dag stilstaan bij armoede binnen onze stad. Welkom op de activiteit op 16 oktober. We vragen ook aan iedere burger om mee het verzet duidelijk te maken door een geknoopt wit laken uit het raam te hangen. 

We gingen in gesprek met kinderen en volwassenen in armoede over wat ze in hun eigen tijd willen doen en welke drempels ze ervaren. 

Benieuwd? Kom erover meepraten op 16 oktober 2021 tussen 10u en 13u aan de kunstacademie (grotestraat 20, 9500 Geraardsbergen). 

 "Ik kan niet trakteren op café, dan blijf ik liever thuis"

 "In onze buurt kan ik niet buiten spelen.

 Er zijn geen leuke parkjes of pleintjes"

17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Op deze dag laten mensen in armoede en velen met hen, hun stem horen tegen het onrecht armoede. 

Het thema van deze dag is dit jaar maatschappelijke participatie: volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. 

De samenleving moet ruimte hebben zodat iedereen zich erin thuis kan voelen. Elk met zijn eigenheid, noden en dromen. Ieder mens is gelijkwaardig en moet zijn burgerrechten kunnen opnemen. 

Kunnen kiezen wat je in je eigen tijd doet is heel belangrijk om deel te nemen aan de samenleving. 

Ergens deel van uitmaken, jezelf kunnen zijn, jezelf ontwikkelen en ontdekken, jezelf ontspannen zijn noden van ieder mens. Zelf kunnen bepalen hoe je die eigen tijd invult, draagt bij tot een gelukkig leven. 

Ook mensen in armoede hebben het recht om zelf invulling te geven aan hun eigen tijd. Vaak bestaat nog het idee dat mensen in armoede "maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen". Maar keuzevrijheid is juist een belangrijk onderdeel van volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 

In je vrije tijd bouw je ook een sociaal netwerk uit. Enorm belangrijk om niet in isolement en eenzaamheid te geraken. De coronacrisis heeft dat meer dan ooit duidelijk gemaakt. 

Wil je meer weten over dit thema of concrete aanbevelingen?

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl

page-theme-list-overview-title