17oktober

17 oktober: Werelddag van verzet tegen Armoede en sociale uitsluiting

Jaarlijks zorgt het lokaal armoede-overleg ervoor dat we in Geraardsbergen op die dag stilstaan bij armoede binnen onze stad. We vragen ook aan iedere burger om mee het verzet duidelijk te maken door een geknoopt wit laken uit het raam te hangen. 

We starten een dialooggrope die regelmatig zal samenkomen voor Woonbabbeld. Vanuit de concrete ervaringen van mensen in armoede zal er in gesprek gegaan worden. 

We vragen een engagement op het lokaal woonoverleg om samen aan de slag te gaan. 

 "Staan er binnenkort kampeertentjes op de markt?!"

17 oktober is de werelddag van verzet tegen armoede. Op deze dag laten mensen in armoede en velen met hen, hun stem horen tegen het onrecht armoede. 

De wooncrisis wordt steeds nijpender. Ook in Geraardsbergen is er een groot tekort aan betaalbare kwaliteitsvolle woningen. Dat merken we elke dag op het terrein. Wie moet overleven in een slechte huur- of koopwoning, krijgt er een torenhoge energiefactuur bovenop. De wooncrisis en energiecrisis versterken elkaar.


Het recht op wonen is het centrale thema van de Werelddag van Verzet tegen Armoede en sociale uitsluiting op 17 oktober. Op deze dag komen wereldwijd mensen samen om ons eraan te herinneren dat armoede een schending van mensenrechten is. Mensen in armoede nemen het woord en komen op tegen dit onrecht.
In Vlaanderen wachten meer dan 180.000 gezinnen op een sociale woning, vaak al jaren lang. Het is tijd voor actie en oplossingen die echt werken: meer en betere sociale
woningen en een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid van private huurwoningen
verbetert. Zodat het basisrecht van menswaardig wonen eindelijk voor iedereen gegarandeerd
wordt.

Wil je meer weten over dit thema of concrete aanbevelingen?

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl

page-theme-list-overview-title