Leden werkgroep 17 oktober

Deze diensten en organisaties werken samen in de werkgroep 17 oktober (lees hieronder meer over elke organisatie):
 
 • Stop Armoede
 • Perspectief
 • Wijkcentrum 'De Poort'
 • Welzijnsschakel Steksken
 • Huis van het kind Geraardsbergen
 • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen
 • Hart boven Hard Geraardsbergen
 • Dienst Samenleving Geraardsbergen
 • SAAMO
 • Groep Intro
 • Huurwinkel Geraardsbergen
 • WONOZO
 
 
Jaarlijks organiseren we een actie op 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Op die dag willen we samen met mensen in armoede onze stem laten horen tegen het onrecht armoede.
Daarnaast wisselen we ervaringen uit, spelen signalen door aan elkaar en aan het beleid. We formuleren aanbevelingen aan het lokale bestuur en organisaties. En we zetten gezamenlijke acties op.
 
WAT DOEN DE DEELNEMENDE ORGANISATIES?
 
📌 Stop armoede tracht mensen in Geraardsbergen nabij te zijn wanneer ze zich in een moeilijke financiële en sociale situatie bevinden. We bieden op verschillende manieren hulp. We regelen bijvoorbeeld afbetalingsplannen bij schuldeisers en zorgen voor materiële hulp. Bij noodsituaties wordt er onmiddellijk hulp geboden. We brengen de mensen ook steeds in contact met de bestaande voorzieningen en diensten.
 

https://www.facebook.com/stop.armoede.geraardsbergen/

📌 Bij Perspectief kan men terecht voor ondersteuning. We vertrekken vanuit de nood en vraag van de mensen die een beroep op ons doen. We versterken hen om de nodige stappen te zetten om hun situatie te veranderen, zodat ze ons na een tijd niet meer nodig hebt. Daarnaast werken we aan verbinding in de buurt en vragen we aandacht voor structurele veranderingen.

 
📌 Wijkcentrum De Poort is een klein en gezellig wijkcentrum, in het centrum van Geraardsbergen. Iedereen is er welkom voor praktische hulp, een gezellige babbel, een luisterend oor, een leerrijke of ontspannende uitstap,…
 
 
📌 Welzijnsschakel Steksken brengt mensen samen om sociale uitsluiting tegen te gaan. Door de warme ontmoetingen bij Steksken kunnen mensen stilaan herstellen en een hechte vriendengroep opbouwen met mensen die in hen geloven, zonder vooroordelen.
 
 
📌 Het Huis van het Kind is dé informatie- en ontmoetingsplaats voor gezinnen met kinderen in Geraardsbergen. Samen met de partners (Kind en Gezin, scholen, Gezinsbond,…) neemt het Huis van het Kind initiatieven om ieder gezin de zorg te geven die ze nodig hebben en organiseren we leuke en interessante activiteiten voor gezinnen.
 
 
 
📌 Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Een moeilijke relatie. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving… We bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.
 
 
📌 Hart boven Hard Geraardsbergen is de lokale afdeling van deze burgerbeweging. Wij verenigen de mensen die willen bouwen aan een samenleving waarin iedereen een menswaardig leven kan leiden. Dit betekent voor ons: goede zorg, kwalitatief wonen, onderwijs, culturele activiteiten, werkbaar werk, een voldoende hoog inkomen en een gezonde leefomgeving voor iedereen. Wij verbinden burgers en organisaties, zetten activiteiten op en voeren actie om te wegen op het beleid
 
 
📌SAAMO ‘investeert in de kracht van mensen en zet politici aan tot sociaal beleid’Volgens de grondwet heeft iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Helaas zijn er in onze samenleving mensen voor wie deze grondrechten dode letter blijven. Zij zijn kwetsbaar en door mechanismen die uitsluiting en achterstelling veroorzaken, blijft dit vaak zo. Samenlevingsopbouw investeert in de kracht van deze mensen zodat zij greep krijgen op hun leven en hun omgeving. Samen met hen zetten we stappen naar een beleid dat kiest voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdelen.

In Geraardsbergen werkt Samenlevingsopbouw drie projecten uit: 1. onderwijsopbouwwerk in het secundair onderwijs, 2. Travak Geraardsbergen ondersteunt jongeren in de zoektocht naar werk of een opleiding en 3. samenwerking met de Kunstacademie om de toegankelijkheid ervan te verhogen.

https://www.saamo.be/