Bekendmaking van de lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten op het grondgebied Geraardsbergen

De lijst van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten is vanaf 12 september tot en met 22 september 2023 op de website van de stad raadpleegbaar en hangt ook uit in het administratief centrum.

Deze bekendmaking gebeurt in toepassing van het decreet 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997.

Zoals bepaald in artikel 11 van dit besluit, kan iedereen binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Dit bezwaarschrift moet via een aangetekend schrijven gericht worden aan de Vlaamse Regering, Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Sorteren op