De Klimaatbende van Geraardsbergen

Alle scholen in Geraardsbergen hebben het klimaatcharter ondertekend. Daarin verklaren ze deel te nemen aan het traject ‘De Klimaatbende’ van MOS en de stad Geraardsbergen. Ze kunnen rekenen op een actieve educatieve ondersteuning tijdens het schooljaar ’18-’19 en ’19-‘20 om op hun eigen tempo initiatieven uit te werken rond één of meer klimaat- en milieuthema’s. Op die manier dragen ze hun steentje bij tegen de opwarming van de aarde en aan een klimaatgezond Geraardsbergen.

 

De leerkrachten van de 5e (of 4e) leerjaren van de lagere scholen formuleren hun missie als 'De Denderende Bende' als volgt:

"Het is de hoogste tijd om samen te werken aan een beter klimaat. Met onze bende willen we o.a. het afval beperken en ook aandacht hebben voor duurzame energie! #MOS #KLIMAATBENDE"

"De bende wil kinderen inspireren om te werken aan een lange termijn visie zodat ze via participatie bewust worden van ons klimaat en de nood aan verandering. YOLO!"

"Door natuurbewust samen te werken de toekomst van de Aarde veilig stellen. Quality-time kan ook groen zijn! Yes we can!"

"De bende zal actie ondernemen. We moeten nu dringend onze ecologische voetafdruk verkleinen om het voortbestaan van levende wezens te garanderen. Respect voor de Aarde is belangrijk."

"Red met ons het milieu door te recycleren of bewust met energie om te gaan. Op weg naar duurzame verandering!"

Leerlingen van de secundaire scholen gaan volop een aantal klimaatuitdagingen aan: check de bucket list Klimaatbende Geraardsbergen

Hoe aanvragen

Neem contact op met de dienst Duurzaamheid van de stad of één van de provinciale MOS-begeleiders.

Meer info

MOS vlaanderen

MOS Oost-Vlaanderen: educatief materiaal (energiekoffer, Kamishibai, afvalspel, cartoons, ...), begeleiding op maat, ...

Klimaatgezond Geraardsbergen