Geraardsbergen Energieneutraal

6,7 % van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (bron: VEA, www.energiesparen.be). Het overgrote deel wordt uit fossiele brandstoffen en uranium gemaakt. De groene stroom die uit de Vlaamse stopcontacten komt, wordt vooral uit biomassa, zon en wind gemaakt. 

We willen veel meer groene energie produceren in Vlaanderen. In Geraardsbergen willen we zelfs alle energie die nodig is voor de inwoners en bedrijven in Geraardsbergen opwekken op ons eigen grondgebied. En dan nog wel uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind, water en biomassa. Maar kan dat?

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen heeft de stad berekend hoeveel hernieuwbare energie we in Geraardsbergen zouden kunnen opwekken en wat blijkt: het kan! De resultaten kan u onderstaand lezen in de bijlage 'Hernieuwbare energiescan'. 

Hoe gaan we dat potentieel nu invullen? Op welke bronnen gaan we inzetten? Enkel op zonne-energie? Of gaan we voor een maximale invulling van zowel fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, energieopslag, biomassa als wind? Hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we ook besparen op ons energieverbruik?

Van energiecafé tot actieplan

Om een antwoord te zoeken op deze vragen, gingen we het gesprek aan met onze inwoners tijdens de energiecafés van november 2014 tot juni 2015. De stad kon rekenen op een twaalftal enthousiaste inwoners, onze 'energieambassadeurs' om de energiecafés in goede banen te leiden.

We hebben de resultaten van de energiecafés onder de loep genomen en verwerkt tot een actieplan. 

Heeft u zelf een energiek idee, wenst u meer info, of wilt u graag actief betrokken worden bij het project: mail naar energieneutraal@geraardsbergen.be.

De stad krijgt de medewerking van Oost-Vlaanderen Energielandschap.

Meer info