Vergunning voor het uitdelen van flyers

Voor het bedelen van flyers, strooibiljetten en ander reclamedrukwerk van welke aard dan ook (met of zonder toevoeging van staaltjes) op openbare plaatsen, heeft u een vergunning nodig van de burgemeester.

Indien het gaat om een huis-aan-huisbedeling van drukwerk met handelskarakter heeft u geen vergunning nodig. U moet wel een belasting betalen. 

Hoe aanvragen

Een vergunning kan u minimaal twee weken op voorhand schriftelijk aanvragen met vermelding van volgende zaken:

  • contactgegevens aanvrager;
  • specifieke datum en tijdstip (geen periodes);
  • locatie van bedeling;
  • soort publiciteit/promotie.

Reglement

Algemeen politiereglement, artikel 52.

Meer info

Na de bedeling moeten alle achtergelaten flyers op de plaats van de bedeling en in een perimeter van 100 meter rond de plaatsen van de bedeling worden opgeruimd.