#geraardsbergenfietst

Fietsbeleidsplan

Geraardsbergen trekt in het meerjarenplan 2020-2025 volop de kaart van de fiets. We willen niet enkel wielerstad zijn, maar ook groeien naar een fietsstad met veilige fietsverbindingen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer.

De gemeenteraad keurde in de zitting van 25 mei 2021 het fietsbeleidsplan goed. Het fietsbeleidsplan wil inzetten op een aantrekkelijk, proper, levendig, toegankelijk, kind- en seniorvriendelijk, autoluw(er) en fietsvriendelijk stadscentrum waar voetgangers, fietsers en auto’s in harmonie zijn én dat via veilige fietsverbindingen vanuit de deelgemeenten bereikbaar is. Het plan kwam tot stand in overleg met en dankzij de input van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde, de leden van de projectstuurgroep van het mobiliteitsplan, de Fietsersbond, belangenverenigingen, adviesraden, het handelscentrum, dorpsraden, inwoners en fietsliefhebbers.

Het fietsbeleidsplan geeft vorm aan de ambitieuze ambities van Geraardsbergen op vlak van fietsen en fietsinfrastructuur. We willen de fiets uitbouwen tot hét verplaatsingsmiddel voor korte afstanden. Hiermee komen we niet enkel een stapje dichter bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen, maar optimaliseren we tegelijkertijd de verkeersleefbaarheid in de stad.

Het fietsbeleidsplan is geen eindpunt, maar een eerste leidraad om van Geraardsbergen een fietsstad te maken waar meer inwoners zich vaker met de fiets verplaatsen, omdat ze dit veilig, comfortabel en sneller vinden. Het is een leidraad over de beleidsdomeinen heen en vormt de basis voor een algemene en gedragen mobiliteitsvisie.

Het fietsbeleidsplan omvat liefst 73 acties die onderverdeeld zijn in 5 ambitieuze doelstellingen om Geraardsbergen fietsvriendelijker te maken:

 • Iedereen gezond: gezondheid
 • Iedereen op de fiets: toegankelijkheid
 • Iedereen veilig op de fiets: veiligheid
 • Iedereen combimobiel: combimobiliteit
 • Iedereen comfortabel met de fiets van en naar Geraardsbergen: fietsnetwerk en fietsomgeving

Het volledige fietsbeleidsplan lees je hier.

Fietszone

Sinds 1 september 2021 is de fiets koning in de winkelstraten van Geraardsbergen. Het kernwinkelgebied werd één grote fietszone van aaneengesloten fietsstraten waar de fietser hoofdgebruiker is:

 • Adamstraat
 • Oudenaardsestraat (van Adamstraat tot Grotestraat)
 • Lessensestraat (van Grotestraat tot Stationsplein)
 • Grotestraat
 • Wijngaardstraat
 • Wegvoeringstraat
 • Begijnhofkaai
 • Collegestraat
 • Stationsplein (van Lessensestraat tot Adamstraat)
 • Gasthuisstraat (van Gustaaf Verhaegelaan tot Grotestraat)
 • Kattestraat (van Gustaaf Verhaeghelaan tot Grotestraat)
 • Gustaaf Verhaeghelaan (van Gasthuisstraat tot Lessensestraat).

Een plannetje van de fietszone vind je hier.

In de ganse fietszone gelden de regels van een individuele fietsstraat:

 • Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer mogen geen fietsers inhalen.
  • Enkel prioritaire voertuigen mogen dat.
 • Er mag niet sneller gereden worden dan 30 km/uur (ook niet door fietsers).
 • Fietsers mogen de breedte van (hun deel van) de rijbaan gebruiken.
  • Rijwielen (bv. driewielers, bakfietsen) en voortbewegingstoestellen (bv. steps) die sneller dan stapvoets rijden, worden in een fietsstraat gelijkgesteld met fietsers. Ze mogen dus volledig (hun deel van) de rijbaan gebruiken.
 • Stilstaande auto's mogen door fietsers ook langs de rechterkant ingehaald worden.
 • De algemene verkeersregels blijven gelden: fietsers mogen niet op het voetpad rijden (tenzij kinderen jonger dan 9 jaar) en de voorrang van rechts blijft gelden.

Fietsenquête

Van 17 september tot 10 oktober 2020 werd een fietsenquête uitgevoerd. De resultaten vind je hier.

Recreatief fietsen in Geraardsbergen

Ben je op zoek naar fietsroutes in onze mooie streek, neem dan zeker een kijkje op de website Visit Geraardsbergen.