#geraardsbergenfietst

Fietsbeleidsplan

Geraardsbergen trekt in het meerjarenplan 2020-2025 volop de kaart van de fiets. We willen niet enkel wielerstad zijn, maar ook groeien naar een fietsstad met veilige fietsverbindingen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer.

Momenteel wordt volop gewerkt aan een fietsbeleidsplan. 

Van 17 september tot 10 oktober 2020 werd een fietsenquête uitgevoerd. De resultaten vind je hier.

Tot eind januari 2021 mocht iedereen ook aangeven of hij/zij opportuniteiten zag om de eigen deelgemeente fietsvriendelijker te maken.

Bijvoorbeeld een trage weg die een belangrijker verbindingsweg kan zijn en die we door kleine ingrepen beter toegankelijk kunnen maken voor fietsers, een ideale locatie voor een fietsenstalling, een locatie waar er een opstapje is naar een fietspad is maar die niet goed is aangeduid, een weg waar een fietssuggestiestrook wenselijk is, enzovoorts. De resultaten daarvan kan je hier binnenkort inkijken.

Recreatief fietsen in Geraardsbergen

Ben je op zoek naar fietsroutes in onze mooie streek, neem dan zeker een kijkje op de website Visit Geraardsbergen.