Inspiratienota

Eind 2018 maakten de diensten van het lokaal bestuur een inspiratienota op. De diensten maakten een SWOT-analyse, met een overzicht van mogelijke opportuniteiten en bedreigingen. Deze fiches zijn opgenomen in de bijlage van de inspiratienota.

De inspiratienota vertrekt vanuit deze SWOT-analyse en een omgevingsanalyse, waarin de uitdagingen waarvoor we staan en de context waarin deze uitdagingen zich manifesteren worden beschreven en geduid. Waar scoren we goed en waar minder goed? Met welke trends en evoluties moeten we rekening houden bij het uittekenen van het toekomstig beleid.

Sommige onderwerpen uit de inspiratienota zijn achterhaald, aangezien we ondertussen enkele maanden verder zijn. 

Meer info