Wat voorafging aan het meerjarenplan

Bij de vorming van het meerjarenplan werd niet over één nacht ijs gegaan. De basis wordt gevormd door de missie en visie van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen, waarna het verder gevoed wordt door flink wat interne en externe input:

  • de inspiratienota vanuit de diensten (zie hieronder)
  • een omgevingsanalyse (zie hieronder, te raadplegen via Inspiratienota)
  • het kerntakendebat tussen het schepencollege en het managementteam
  • verschillende participatiemomenten met de burger (zie hieronder)