Aanvullende renovatiepremie Lokaal Bestuur Geraardsbergen

Tijdens de gemeenteraad van 4 oktober 2022 werd een jaarlijks premiepakket goedgekeurd om burgers aan te moedigen energiebesparende werken uit te voeren. Zo daalt hun energieverbruik én stijgt de waarde van hun pand.

Deze nieuwe gemeentelijke premie werkt verder op de Vlaamse ‘Mijn VerbouwPremie’. Die bundelt de vroegere Vlaamse energiepremies en renovatiepremie. ‘Mijn VerbouwPremie’ kan aangevraagd worden voor het renoveren en het isoleren van daken, buitenmuren en vloeren, het plaatsen van nieuwe ramen en deuren en het toekomstgericht verwarmen van woningen en sanitair warm water met technieken zoals warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers.

Voorbeeld
Een eigenaar van een woning in Geraardsbergen die de ‘Mijn VerbouwPremie’ ontvangt, zal 20% van deze premie bovenop krijgen vanuit het lokaal bestuur. Wie 1000 euro ‘Mijn VerbouwPremie’ ontvangt, heeft dus recht op een bijkomende gemeentelijke renovatiepremie van 200 euro. 

Opgelet: deze premie geldt enkel voor gebouwen om in te wonen. Indien u de oude lokale premie (verhogen basiscomfort/verfraaiing van de voorgevel) ontvangen heeft, kan u geen aanspraak maken op deze premie.

Voor wie

De aanvrager moet de woning te Geraardsbergen in eigendom bezitten op het moment van de aanvraag.

Voorwaarden

De aanvrager moet reeds een betaling van Mijn VerbouwPremie ontvangen hebben en de bewijsstukken hiervan kunnen voorleggen.

Opgelet
De premie kan enkel aangevraagd worden op basis van Mijn VerbouwPremie (gestart sinds 01/10/2022). Er wordt geen premie toegekend op basis van de oude renovatiepremie. 

Hoe aanvragen

Aanvragen kan via het thuisloket. Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 4 maanden een beslissing.