Starten met een horecazaak

Als café- of horeca-uitbater dient u vóór de start van de zaak of bij een overname, een exploitatievergunning en een moraliteitsattest aan te vragen. Deze vergunningen worden afgeleverd door de burgemeester. U doet er best aan uw aanvraag minstens 2 maanden voor de opening van uw zaak in te dienen want zonder deze documenten mag u uw zaak niet openen.

Er zijn 2 mogelijkheden om uw aanvraag in te dienen:

1) Via het digitaal horecaloket www.mijnhoreca.be . De dienst economie kan u helpen bij uw aanvraag. Maak telefonisch en afspraak op 054 43 44 05 of 054 43 44 88.

2) Via de invulformulieren op de website: moraliteitsattest en/of exploitatievergunning

Volgende documenten heeft u nodig:

  • Een recent uittreksel uit het strafregister van de exploitant en de aangestelden van de exploitant. 
  • Een kopie van een positief keuringsattest voor elektriciteit uitgereikt door een erkend keuringsorganisme voor het pand waar de exploitatie zal uitgeoefend worden;
  • Een kopie van de verzekeringspolis voor objectieve aansprakelijkheid conform de wet van 30 juli 1979;
  • Een kopie van de brandverzekeringspolis;
  • Eventueel de afgeleverde milieuvergunning of de aanvraag daartoe;
  • Eventueel een kopie van de statuten van de vennootschap;
  • Aangiftebewijzen van het FAVV;

Het uitreiken van een moraliteitsattest en exploitatievergunning is gratis. Enkel voor het onderzoek naar de brandveiligheid wordt een bedrag van minimum 50 euro aangerekend door de brandpreventiezone. De exploitant ontvangt hieromtrent een factuur van de zone, niet van het stadsbestuur.

Gaat u bij de horecazaak ook een terras uitbaten op het openbaar domein, neem dan zeker contact op voor de overname of de eventuele installatie van een permanent- of zomerterras. Meer informatie over horecaterrassen vindt u hier.

Is deze horecazaak uw eerste onderneming dan komt u in aanmerking voor een starterscontract met de stad. Dit contract omvat verschillende steunmaatregelen zowel fiscaal als consulterend.

Bij de opstart van een horecazaak komt heel wat kijken. Gelukkig bestaat de organisatie Horeca Vlaanderen. U kan met heel wat vragen bij hen terecht. Onderaan vindt u de startersbrochure “Horeca Van A tot Z naar je eigen zaak”.