Participatie

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil samen met de burgers werken aan een betere stad en gaat via lokale cocreatieve processen op zoek naar een antwoord op onze uitdaging: ‘hoe kan de stad goed leren samenwerken met burgers?’

In samenwerking met ‘Schakel’ werd aan de slag gegaan met het aanwezige sociaal kapitaal (burgerinitiatieven, adviesraden, bewonersplatformen, organisaties en bedrijven). 

Het doel

  • Nieuwe samenwerkingsvormen ontdekken en spelregels ontwikkelen: doel en voorwaarden participatiereglement.
  • Kansen en inzichten verwerven voor burger, ambtenaar en politiek én de bestaande overlegstructuren (adviesraden en bewonersplatformen).
  • Input meerjarenplan.

De participatierondes geven weer waar de Geraardsbergenaar van wakker ligt en hoe we de krachten samen kunnen bundelen om te werken aan een duurzame, warme stad.

We ontwikkelden samen 3 toekomstperspectieven voor Geraardsbergen:

  • Gedeeld toekomstperspectief op samenleven (inclusief de ontwikkeling van een impactkader).
  • Gedeeld toekomstperspectief op partnerschap en uitdagingen op partnerschap.
  • Gedeeld toekomstperspectief op de organisatie van beleidsparticipatie.

Dit participatietraject loopt verder in StadsMakers.

page-theme-list-overview-title