Lokale premie voor herbruikbare luiers

Als u weet dat een kind over de gehele luierperiode meer dan een ton restafval aan wegwerpluiers produceert, begrijpt u meteen dat u door herbruikbare luiers te gebruiken de afvalberg aanzienlijk kan verminderen. En zelfs als u rekening houdt met de extra wasbeurten en het verbruik van de droogkast, dan nog zijn herbruikbare luiers milieuvriendelijker dan wegwerpluiers! Bovendien zijn de moderne uitvoeringen in de verste verte niet meer te vergelijken met de katoenen luiers uit grootmoeders tijd!

Het stadsbestuur wil degelijk werk maken van afvalpreventie en geeft daarom aan haar inwoners een premie voor de huur of de aankoop van herbruikbare luiers. 

Voor wie

Elk gezinshoofd ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Geraardsbergen met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden en elke persoon ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Geraardsbergen die herbruikbaar incontinentiemateriaal gebruikt, komt in aanmerking voor de premie.

De datum van de poststempel of van het afgiftebewijs geldt als datum van indiening.

Hoe aanvragen

De aanvragen dienen te gebeuren aan de hand van een kopie van het aankoop- of huurbewijs via het digitaal aanvraagformulier in het thuisloket op deze website of bij de dienst Duurzaamheid.

Kostprijs

De eenmalige premie bij aankoop of huur van herbruikbare luiers (per kind of per persoon die herbruikbaar incontinentiemateriaal gebruikt) bedraagt 50% van de factuurprijs met een maximum van 100,00 euro.

Afhandeling

De premie wordt uitbetaald op een zicht- of postrekening op basis van de aankoopfactuur of het huurcontract (niet ouder dan één jaar) en na controle van de voorwaarden.