Beheer van waterlopen

Bevaarbare waterloop (Dender): NV Waterwegen en Zeekanaal - afdeling Bovenschelde.

Onbevaarbare waterlopen

  • 1ste categorie: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - afdeling Water
  • 2de categorie: provinciebestuur
  • oud-geklasseerde waterlopen: VMM, stad of aangelanden volgens een andersluidende rechtstitel
  • straatgrachten: wegbeheerder
  • overige grachten: aangelanden eigenaar(s), huurder(s) of pachter(s)

De indeling van de waterlopen kan u terugvinden in de Vlaamse Hydrografische Atlas van Oost-Vlaanderen.

U kan teven de Atlas der Waterlopen raadplegen, een verzameling van boeken en bladen met overzichts- en detailplannen, daterend van 1877 tot 1967 (u moet hiervoor wel eerst een sid-viewer installeren).