Psychosociale hulp

Heb je persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met jouw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid, ...), dan zal de maatschappelijk werker een luisterend voor bieden. Indien nodig en als je dit wenst zal de maatschappelijk werker je doorverwijzen naar de huispsychologe.

Voorwaarden

- U woont in Geraardsbergen

- U heeft een lopend dossier bij het OCMW

- De huispsychologe bekijkt of uw problematiek door haar kan worden behandeld (+/- 10 sessies). Indien nodig verwijst zij door naar meer gespecialiseerde hulp.

Hoe aanvragen

  • Neem contact op met jouw maatschappelijk werker.

  • De maatschappelijk werker zal je inlichten en/of adviezen geven waarmee je op weg kan of je doorverwijzen naar de huispsychologe.

  • Voor specifieke problemen kan je doorverwezen worden naar andere diensten.

Kostprijs

Deze dienstverlening is gratis wanneer u een lopend dossier heeft bij het OCMW Geraardsbergen.