Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Heb je een beperkt inkomen en voldoe je aan de gestelde voorwaarden, dan kan het OCMW tussenkomen in jouw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Je kan een tussenkomst krijgen in:

 • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
 • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
 • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van de gemeente van het OCMW

 • Na het financieel onderzoek blijkt u onder de budgetstandaard te zitten

 • Voor medicatie wordt er enkel een steun verleend indien het gaat over noodzakelijke medicatie op doktersvoorschrift

 • ...

Voorwaarden

 • Jouw identiteitskaart

 • Een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven aan de hand van jouw rekeninguittreksels (zowel zicht- als spaarrekening) van de laatste 3 maanden

 • Een overzicht van de terugbetalingen bij jouw ziekenfonds

 • Een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij jouw apotheker.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog andere zaken gaat vragen om te bezorgen.

Hoe aanvragen

 • Neem contact op met het OCMW in kader van een financiële tegemoetkoming bij farmaceutische of (para-)medische kosten.

 • Een maatschappelijk werker zal je ontvangen en, samen met jou, jouw maatschappelijke en financiële situatie en jouw vraag bekijken.

 • De maatschappelijk werker zal een financieel onderzoek doen.

 • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor je het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Uitzonderingen

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van jouw financiële situatie.

Meer info

Elk OCMW kan dit anders invullen en toepassen, zowel wat betreft

 • de personen die hiervoor in aanmerking komen als

 • de aard van de kosten waarvoor een tegemoetkoming voorzien wordt als

 • de grootte van het bedrag dan men, vanuit het OCMW, voorziet

 • of het toegekende bedrag terugvorderbaar gesteld wordt of niet

 • of de steun terugvorderbaar wordt gesteld (geheel of gedeeltelijk) of niet

 • enz.