Adreswijziging

Als u in Geraardsbergen komt wonen, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3). Ook als u binnen Geraardsbergen verhuist, moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kan de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen

U meldt zich aan met uw identiteitskaart bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3). Om een adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert de wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres. Vanaf 1 week na het bezoek van de wijkagent komt u naar de dienst Bevolking om het nieuwe adres op de chip van uw elektronische identiteitskaart te laten registreren.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen. De instanties die werken met het Rijksregister (zoals onder andere ziekenfonds, ziekenhuis, pensioendiensten, belastingen) moet u niet zelf verwittigen. Geef uw adreswijziging ook door aan bpost, zodat de briefwisseling kan doorgestuurd worden naar uw nieuw adres.

Kostprijs

Gratis.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart en pincode.