Adreswijziging

Maak een afspraak met de dienst Bevolking nadat de wijkagent heeft gecontroleerd dat u op het nieuwe adres woont via het digitale afsprakensysteem. Een adreswijziging doorgeven kan via het aangifteformulier.

Als u in Geraardsbergen komt wonen, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Bevolking. Ook als u binnen Geraardsbergen verhuist, moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kan de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen

U hoeft niet langs te komen om uw adreswijziging door te geven. Zodra u op het nieuwe adres woont, maakt u gebruik van het formulier in het thuisloket.

  • uw volledige naam of rijksregisternummer;
  • de volledige naam of rijksregisternummer van personen die eventueel mee verhuizen naar het nieuwe adres en hun verwantschap met de indiener;
  • het nieuwe adres;  
  • een gsm- of telefoonnummer;
  • wanneer u meestal aanwezig bent voor controle (voormiddag, namiddag, avond of ploegenwerk...);

Enkel indien u geen adreswijziging via het aangifteformulier kan doorgeven, kan u telefonisch met ons contact opnemen om geholpen te worden.

Om een adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

Na de aangifte controleert de wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres. Na het bezoek van de wijkagent komt u naar de dienst Bevolking om het nieuwe adres op de chip van uw elektronische identiteitskaart te laten registreren. Eén gezinslid kan deze aanpassingen regelen voor alle gezinsleden mits alle identiteitskaarten en codes worden meegebracht. Je kan hiervoor een afspraak maken met de dienst Bevolking via het digitale afsprakensysteem of door te bellen naar 054 43 45 24.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen. De instanties die werken met het Rijksregister (zoals onder andere ziekenfonds, ziekenhuis, pensioendiensten, belastingen) moet u niet zelf verwittigen. Geef uw adreswijziging ook door aan bpost, zodat de briefwisseling kan doorgestuurd worden naar uw nieuw adres.

Wat meebrengen

Bij het doorvoeren van de adreswijziging op de chip van uw identiteitskaart, moet de identiteitskaart en pincode worden meegebracht.