Een kind erkennen

Maak een afspraak

Een kind erkennen

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Ook ongehuwde meemoeders (binnen een lesbische relatie) kunnen het kind erkennen.

Een erkenning door de meemoeder is ook mogelijk in volgende gevallen:

  • u bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en u hebt een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 dat u nog niet geadopteerd hebt,
  • u bent meemoeder en u volgt een adoptieprocedure voor het kind van uw partner. In dat geval kan u de adoptieprocedure stopzetten en het kind erkennen.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • bij een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven,
  • als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven,
  • voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. De toestemming van de moeder is niet nodig.

Hoe aanvragen

Een kind erkennen kan u doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren,
  • bij de geboorteaangifte zelf,
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders zich samen bij de dienst Burgerlijke Stand van Geraardsbergen of de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is, melden om een authentieke akte te laten opmaken.

Als u de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet u bij de geboorteaangifte een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaarten.
  • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.