DYZO

Zelfstandige ondernemers moeten vaak zelf risico's nemen om een inkomen te verwerven. Onderzoek wijst uit dat 1 op 3 zelfstandigen geen leefbaar inkomen haalt uit hun activiteit. En dus ook geen reserves kunnen opbouwen. Bij problemen als ziekte, ongeval, echtscheiding, langdurige wegenwerken, ernstige materiaalbreuk enzovoort, draaien zij al vlug negatief en geraken velen verstrikt in een spiraal van schulden, kosten en intresten. Voor deze zelfstandige ondernemers is een aanspreekpunt noodzakelijk waar zij advies en bemiddeling krijgen.

DYZO komt hieraan tegemoet. Deze organisatie heeft een jarenlange ervaring in het ondersteunen van zelfstandigen. U krijgt er advies, ondersteuning en begeleiding op administratief, juridisch, psychosociaal en relationeel vlak.

Er wordt een zitdag van DYZO georganiseerd in het Sociaal Huis van Geraardsbergen en Ninove.

  • U dient vooraf een afspraak te maken

Kostprijs

Zelfstandigen kunnen GRATIS van deze hulpverlening gebruik maken.

Meer info

Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met DYZO via: 0800 111 06

Voor meer info over DYZO kan u terecht op 0800 111 06 of via de website http://dyzo.be/