Bedrijfsafval

KMO-afval en afval van zelfstandige ondernemers is bedrijfsafval. Net zoals huishoudelijk afval moet ook bedrijfsafval selectief verwerkt worden.

Voor het glasafval, GFT-afval, papier en karton, restfractie en grofvuil dienen de KMO's en zelfstandige ondernemers een beroep te doen op privé-organisaties.

Zelfstandigen en KMO's kunnen onder bepaalde voorwaarden wel terecht op het recyclagepark.

Meer info

Meer informatie vindt u via www.ilva.be.