Bedrijfsafval

KMO-afval en afval van zelfstandige ondernemers is bedrijfsafval. Net zoals huishoudelijk afval moet ook bedrijfsafval selectief verwerkt worden.

Voor het glasafval, GFT-afval, papier en karton, restfractie en grofvuil dienen de KMO's en zelfstandige ondernemers een beroep te doen op privé-organisaties.

Zelfstandigen en KMO's kunnen onder bepaalde voorwaarden wel terecht op het recyclagepark.

ILvA-dienstverlening voor bedrijven

ILvA zamelt huishoudelijk afval in. Dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Het bedrijf heeft een ondernemingsnummer;
  • Het bedrijf is officieel gevestigd in een ILvA-gemeente.

Het bedrijf kan gebruik maken van de inzameling aan huis als:

  • Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn;
  • Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt.

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je je online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Meer info op https://www.ilva.be/gewogendiftar/voor-wie-is-gewogen-diftar/.