Toekenning van de Belgische nationaliteit

In bepaalde gevallen kan de Belgische nationaliteit worden toegekend (automatisch of na verklaring door de ouders).

Voor wie

Voor minderjarige kinderen.

Voorwaarden

Volgende situaties kunnen zich voordoen:

  • bij de geboorte (in België) wanneer 1 van de ouders Belg is of in België is geboren (automatisch);
  • nadat 1 van de ouders de Belgische nationaliteit verwierf door een nationaliteitsverklaring of naturalisatie (automatisch);
  • bij de geboorte in het buitenland wanneer 1 van de ouders Belg is en zelf in België is geboren (registratie via een Belgische ambassade);
  • na de geboorte in het buitenland wanneer 1 van de ouders Belg is en zelf niet in België is geboren (op verklaring binnen de 5 jaar na geboorte, bij de dienst Burgerlijke Stand of via een Belgische ambassade);
  • na de geboorte (in België) wanneer beide ouders min. 10 jaar in België verblijven en 1 van de ouders onbeperkt verblijf geniet (op verklaring binnen de 12 jaar na geboorte, bij de dienst Burgerlijke Stand).

Ook bij de adoptie van een niet-Belgisch kind kan de Belgische nationaliteit worden toegekend (hetzij automatisch, hetzij na verklaring door de adoptieouder(s)).

Tenslotte voorziet de wet in enkele mogelijkheden om aan minderjarige kinderen de Belgische nationaliteit toe te kennen om zo te vermijden dat zij staatloos zouden zijn.

Hoe aanvragen

Indien de nationaliteit automatisch wordt toegekend, hoeft u niets te doen. Indien de toekenning gebeurt op verklaring door de ouders, neemt u contact op met de dienst Burgerlijke Stand of de Belgische ambassade.

Kostprijs

De toekenning van de Belgische nationaliteit is kosteloos.

Afhandeling

De toekenning van de Belgische nationaliteit heeft onmiddellijk gevolg.

Reglement

Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN art. 8 tot 12)