Naturalisatie

Maak een afspraak

Belg worden

In uitzonderlijke gevallen kan u zich laten naturaliseren tot Belg. Let wel: de naturalisatieprocedure werd grondig hervormd en is nog slechts in bepaalde omstandigheden mogelijk.

Voor wie

Voor meerderjarige inwoners met een andere nationaliteit dan de Belgische.

Voorwaarden

U bent erkend als staatloos en geniet sinds minstens 2 jaar wettelijk verblijf in België (types kaarten: A, B, C, D, E(+) of F(+)), of u heeft buitengewone verdiensten aan België bewezen op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak.

Komt u voor een naturalisatie niet in aanmerking maar verblijft u sinds 5 jaar wettelijk in België, dan kan u wellicht een nationaliteitsverklaring afleggen.

Hoe aanvragen

U kan een standaard aanvraagformulier voor de naturalisatie bekomen bij de dienst Burgerlijke Stand. Samen met het betalingsbewijs van het Registratiekantoor en alle gevraagde documenten, stuurt u dit op naar de dienst Naturalisaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Leuvenseweg 48, 1000 Brussel - 02 549 93 00 - natural@dekamer.be).

Kostprijs

De kostprijs van een naturalisatie is € 150, betaalbaar bij het Registratiekantoor (Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde - 02 575 30 30).

Afhandeling

De naturalisatie is een gunstmaatregel. Uw verzoek zal worden ingewilligd of afgewezen door de bevoegde commissie in de Kamer. Gelieve er rekening mee te houden dat deze procedure bijzonder lang kan duren (i.e. enkele jaren). Procedures die werden opgestart voordat de wetgeving werd gewijzigd (eind 2012) zijn in vele gevallen nog hangende en kunnen nog steeds positief worden geëvalueerd. Voor een stand van zaken in uw dossier kan u contact nemen met de dienst Naturalisaties van de Kamer.

Wat meebrengen

Volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd: een eensluidend afschrift van uw geboorteakte, een uittreksel uit het rijksregister met historiek van uw woonplaats (te bekomen bij onze dienst Burgerlijke Stand), een kopie van uw verblijfsdocument (identiteitskaart), en alle nodige stukken ter staving van uw staatloosheid of uw buitengewone verdiensten (doctoraatstitel, bewijs van internationale erkenning als kunstenaar, etc.).

Zie ook: Belg worden_documenten.pdf.