Bestrijdingsmiddelen/pesticiden

Slakken in de moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden,... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Deze producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen. Sinds 1 januari 2015 gebruiken de openbare diensten daarom geen vervuilende pesticiden meer. Volg hun voorbeeld: werk preventief en gebruik geen pesticiden meer om groen en verhardingen te onderhouden.