Subsidies voor kermissen, dorps-, buurt- en straatfeesten