Subsidies voor scholen m.b.t. duurzame mobiliteit

Gepubliceerd op dinsdag 28 maart 2023 9.29 u.
Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor een project over duurzame mobiliteit en meer verkeersveiligheid.

Het lokaal bestuur wil Geraardsbergse scholen stimuleren om in te zetten op het bevorderen van duurzame woon-school verplaatsingen en verkeerveiligheid in de schoolomgevingen. Scholen die een project organiseren dat bijdraagt aan deze doelstellingen kunnen een aanvraag indienen voor een tussenkomst in kosten voor drukwerk en voor de huur of de aankoop van materialen. Elke school kan één keer per schooljaar een tussenkomst aanvragen. De tussenkomst bedraagt 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen met een maximum van 300 euro per school. Het subsidiereglement geldt voor de periode van 1 april 2023 tot 31 december 2025.

Bij je aanvraag moet je het aanvraagformulier schoolomgevingen invullen. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van het subsidiereglement ter ondersteuning van projecten van scholen die de verkeersveiligheid of de duurzame mobiliteit voor woon-schoolverplaatsingen bevorderen. De aanvraag moet ingediend zijn voor aanvang van de activiteiten.

Bij vragen kan je steeds terecht bij dienst Mobiliteit via mobiliteit@geraardsbergen.be of 054 43 02 88.