Wijkraden

Inwoners die de belangen van hun wijk willen behartigen kunnen deel uitmaken van een wijkraad. Van die bewoners wordt verwacht dat ze zich voor die taak engageren door op regelmatige basis bijeen te komen als wijkcomité, en er de wijkbelangen te bespreken. Uiteraard gaat het niet enkel over problemen, maar ook over de sterktes van de wijk, over het uitspelen van troeven…

Per thema worden de knelpunten en troeven besproken, voorstellen op basis van oplossing of actie uitgewerkt, aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het lokaal bestuur of andere actoren, acties ondernomen (alleen of met andere organisaties), projecten opgezet…

Bewoners die niet geïnteresseerd zijn om zo een engagement op te nemen, kunnen hun stem laten horen op de open bewonersvergaderingen waarop het wijkcomité zijn werking aftoetst en zich laat voeden door de inwoners. Iedere inwoner kan een onderwerp op de agenda plaatsen.

In het centrum zijn volgende straten vertegenwoordigd:

  • Wijkraad De Weverij (Weverijstraat, Boelarestraat, Denderstraat, Zakkaai, Sint-Annastraat, Frans Renswijk en Kloostermeerstraat)

Woon je in het centrum in een straat die niet tot de Weverij behoort? Wil je zelf een wijkraad opstarten maar weet je niet hoe? Neem dan contact op met de participatieambtenaar. Zorg er wel voor dat je medestanders hebt, die jouw visie delen rond de nog op te richten wijkraad. Eenmaal die gedragenheid er is, kom je best eens praten over de mogelijkheid om een wijkraad op te starten.