Bewonersplatformen: wie, wat, waar, hoe

Een stukje geschiedenis

Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen deed in 2009 samen met Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen een onderzoek naar de leefbaarheid in de dorpen. Een participatief proces met 2 doelen:

  • Een visie te ontwikkelen voor ieder dorp zonder zijn eigenheid te verliezen;
  • De sociale samenhang in de dorpen te versterken door inwoners samen te brengen.

In 2010 werden de eerste bewonersplatformen erkend; inwoners denken na over de toekomst van hun eigen dorp en proberen tevens de (communicatie-) kloof tussen het bestuur en de inwoners te verkleinen. De eerste dorps- en wijkraden waren een feit.

In 2013 werd een fulltime contact-ambtenaar aangeworven en werd een afsprakennota goedgekeurd tussen het lokaal bestuur en de dorps- en wijkraden. De dorps- en wijkraden werden door het convenant erkend als officiële gesprekspartners van Geraardsbergen. Dit legde een basis voor een duurzame vorm van (burger-) participatie, naast de gekende adviesraden.

Broodnodige link

De bewonersplatformen zijn een link tussen inwoners en lokaal bestuur. Via onze dorps- en wijkraden voert het lokaal bestuur een beleid dat dichter bij de burgers staat. Het actief betrekken van burgers, ze samen brengen om te overleggen over hoe hun dorp of wijk aangenamer te maken, draagt bij tot een hogere levenskwaliteit en gezondere leefomgeving van onze burgers.

Vandaag kent iedere deelgemeente een dorpsraad en zijn er drie wijkraden in het centrum. Ontdek ze hier.

Wat is een dorpsraad?

Een dorpsraad is de schakel tussen de inwoners van een deelgemeente en het lokaal bestuur. De raad is een aanspreekpunt voor zowel de burger als het lokaal bestuur. Op die manier willen we de burgers betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Wat is een wijkraad?

Een wijkraad heeft dezelfde werking als een dorpsraad, alleen vertegenwoordigen ze verenigde straten binnen het centrum van Geraardsbergen. Deze onafhankelijke groepen inwoners zijn een belangrijke schakel tussen de burgers van het centrum en het lokaal bestuur van Geraardsbergen.

Wat doet een dorps- of wijkraad?

Deze bewonersplatformen zetten zich in om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren. Concreet betekent dit dat ze adviezen uitbrengen aan het lokaal bestuur over gemeentelijk beleid en initiatieven nemen om de belevingswaarde van hun dorp/buurt te vergroten.

Wat doet een dorps-/wijkraad voor mij?

De dorps- en wijkraden zijn jouw lokaal aanspreekpunt voor algemene zaken die iedereen kunnen aanbelangen. Ze zetten zich op de eerste plaats in voor de belangen van de burgers, en zorgen ervoor dat jouw vraag of suggestie onder de aandacht komt van het lokaal bestuur.

Het gedeeld belang is daarbij het uitgangspunt.

Heb je een idee of vraag voor jouw dorps- of wijkraad? Contacteer ze!

Een geografisch overzicht kan je raadplegen op onze bewonersplatformenkaart

page-theme-list-overview-title