Dorpsraden

Inwoners die de belangen van hun dorp willen behartigen kunnen deel uitmaken van een dorpsraad. Van die bewoners wordt verwacht dat ze zich voor die taak engageren door op regelmatige basis bijeen te komen en daar de dorpsbelangen te bespreken. Uiteraard gaat het niet enkel over problemen, maar ook over de sterktes van het dorp, over het uitspelen van troeven…

Per thema worden de knelpunten en troeven besproken, voorstellen op basis van oplossing of actie uitgewerkt, aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van het gemeentebestuur of andere actoren, acties ondernomen door het bewonersplatform of andere organisaties, projecten opgezet…

Bewoners die niet geïnteresseerd zijn om zo een engagement op te nemen, kunnen hun stem laten horen op de open bewonersvergaderingen waarop de dorpsraad zijn werking toetst en zich laat voeden door de inwoners. Iedere inwoner kan een onderwerp op de agenda plaatsen.

De dorpsraden overleggen ook gezamenlijk en de verslagen hiervan kan je raadplegen.

Voor contactgegevens, activiteiten, agenda's en verslagen: