Buurtbankje aanvragen

Burgers die graag een buurtbankje plaatsen aan hun woning, op een leuke plek in hun wijk of pakweg langs een druk bewandeld paadje in hun straat kunnen daar een aanvraag voor indienen.

De bankjes zijn een fijne manier om het kleine ontmoeten in straten en buurten te stimuleren en inwoners opnieuw dichter bij elkaar te brengen.

Voor wie

Alle inwoners van Geraardsbergen kunnen een gevelbankje aanvragen.

Voorwaarden

Een gevel, rust- of picknickbank kan pas geplaatst worden na goedkeuring door Lokaal Bestuur Geraardsbergen.

De aanleg van een (gevel)bank is mogelijk mits voldaan is aan is aan volgende algemene voorwaarden:

  • De (gevel)banken blijven eigendom van Lokaal Bestuur Geraardsbergen
  • De (gevel)banken en picknicktafels hebben een openbaar karakter en mogen door iedereen gebruikt worden.
  • Er wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van de banken over ons grondgebied.
  • Bij elke wijziging (schade, diefstal, verandering eigenaar, overlast,...) wordt het lokaal bestuur in kennis gesteld en in overleg naar een oplossing gezocht.
  • Schade van vandalisme en diefstal kan in geen geval verhaald worden op het lokaal bestuur Geraardsbergen
  • Zolang de voorraad strekt

Bijkomende voorwaarden voor het plaatsen van een gevelbank:

  • Voor plaatsing aan panden die als monument zijn geklasseerd of die op de inventaris van bouwkundig erfgoed staan, is een advies nodig van de Erfgoedcommissie van Lokaal Bestuur Geraardsbergen.
  • Plaatsing aan panden met buitengevelisolatie is technisch niet mogelijk (installatie van muuranker is dan onmogelijk).
  • Gevelbanken kunnen enkel geplaatst worden op plaatsen waar het voetpad ter hoogte van de (toekomstige) gevelbank minstens 1,20 meter breed is; exclusief boordsteen en rekening houdende met straatmeubilair, wegsignalisatie, parkeerautomaten, …
  • De gevelbank moet ten allen tijde eenvoudig inklapbaar en/of wegneembaar zijn.

Optioneel worden er max 2 planken extra meegeleverd

In kader van het traject rolstoelvriendelijke stad kan er geen gevelbank geplaatst worden op het traject tussen de Maretak en de Markt (via Groteweg, Lessensestraat, Grotestraat, en Brugstraat)

Bijkomende voorwaarden voor het plaatsen van een rust- en picknickbank:

Een rust- en picknickbank mag enkel geplaatst op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter en geen belemmering vormen inzake (verkeers)veiligheid.

Hoe aanvragen

Via het thuisloket of onderstaand formulier in te vullen en door te mailen naar samenleving@geraardsbergen.be of met de post te verzenden naar de dienst Samenleving - Gevelbank, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.

Afhandeling

Een aanvraag wordt voorgelegd aan de dienst Mobiliteit en technische zaken voor advies. Indien positief advies, zal de aangevraagde bank (tot einde stock) geplaatst worden. Indien negatief advies, brengen we de aanvrager op de hoogte en sturen we een gemotiveerd antwoord door naar de aanvrager.

Meer info

Wist je al dat je ook een geveltuin en een gevelton kunt aanvragen?