Aanvragen van een geveltuin

Een geveltuin is een aanplanting van groen op het openbaar domein, in volle grond of in een
bak, gelegen tegen een gevelmuur die zich bevindt op de grens met het openbaar domein of de
openbare weg. Een geveltuin meet max. 30 cm gemeten vanaf de voorgevellijn, 50 cm
verwijderd van de scheidingslijn. De obstakelvrije looplijn is min. 1 m.

Heb je inspiratie of tips nodig bij jouw plantenplan? Kijk dan op de website van Solva. 

Voor wie

Voor iedere inwoner van Geraardsbergen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen of verwijderen van een eerder aangevraagde geveltuin staan vermeld in het reglement.

De bewoner die niet de eigenaar is van het pand waarvoor een geveltuin wordt aangevraagd (of om de geveltuin terug te verwijderen) heeft hiervoor de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van het pand. De toestemmingsdocumenten vind je onderaan deze pagina.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet ingediend worden samen met een duidelijke foto van de voorgevel, de
breedte van het voetpad voor de woning, de grootte van de geveltuin en de plantensoorten die
zullen worden gebruikt. Aanvragen kan via het thuisloket of per post. 

Kostprijs

De aanleg van een geveltuin is gratis en gebeurt op kosten van het lokaal bestuur. De aankoop van het plantgoed en de beplanting wordt door de aanvrager voorzien.

Meer info

Wist je al dat je ook een gevelton en een buurtbankje kunt aanvragen?