Aanvragen van een gevelton

Een gevelton is een regenton met beplanting. De regenton vangt water op, wat belangrijk is in de strijd tegen wateroverlast en droogte. De beplanting neemt CO2 op, verbetert de luchtkwaliteit, zorgt voor verkoeling en kleurrijke sfeervolle straten, bevordert sociaal contact en vergroot de biodiversiteit.

Voor wie

Voor iedere inwoner van Geraardsbergen

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een gevelton staan vermeld in het reglement.

De bewoner die niet de eigenaar is van het pand waarvoor een gevelton wordt aangevraagd heeft hiervoor de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van het pand. De toestemmingsdocumenten vind je onderaan deze pagina.

Kostprijs

De kostprijs voor de gevelton wordt vergoed via het burgerbudget binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten voor een klein project. De uitbetaling gebeurd pas na verlenen van een goedkeuring door college van Burgemeester en Schepenen en na het verlenen van de omgevingsvergunning.

Meer info

Wist je al dat je ook een geveltuin en een buurtbankje kunt aanvragen?