Algemeen reglement Cultuurprijs Geraardsbergen

De Cultuurraad reikt op het einde van elk jaar de Cultuurprijs uit aan diegene die zich in het verlopen werkingsjaar op socio-cultureel vlak uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt of een uitzonderlijke of bijzondere prestatie heeft verricht met een ruime weerklank in of voor Geraardsbergen.

De Cultuurprijs bestaat uit een gracieus bronzen beeldje en een geldprijs (€ 500 voor de individuele persoon, € 500 voor de vrijwilliger, € 1000 voor de winnende verenging). Deze prijzen worden geschonken door het stadsbestuur.

Voor wie

De Cultuurprijs kan worden uitgereikt aan:

  • een individueel persoon die zijn woonplaats heeft in Geraardsbergen
  • ofwel een vereniging die haar zetel en werking in Geraardsbergen heeft, ofwel een groep van mensen, op voorwaarde dat minstens drie leden van deze groep in Geraardsbergen wonen, met een sterke culturele binding met de stad
  • een cultuurvrijwilliger.

Wat de 'Cultuurprijs voor de Vereniging' betreft, is het zo dat het ene jaar gefocust wordt op verenigingen die amateurkunsten beoefenen, en het volgende jaar op socio-culturele verenigingen. 

Voorwaarden

De prijs richt zich tot diegenen die zich dienstbaar maakten op het vlak van:

  • cultuurcreatie
  • cultuurspreiding
  • gemeenschapsvorming
  • cultuureducatie
  • jeugd en cultuur
  • erfgoed.
Er wordt ook rekening gehouden met de bijdrage die de kandidaat levert aan de uitstraling en het socio-culturele leven van de stad, met de verankering in de stad en met het eventuele publieksbereik, de originaliteit en de creativiteit.

Hoe aanvragen

Kandidaturen voor de ‘Cultuurprijs Geraardsbergen’ kunnen door iedereen - een natuurlijk persoon, vereniging of de Cultuurraad - worden voorgedragen. Dit gebeurt via een aanvraagformulier dat ten laatste op zaterdag 30 november 2019 bezorgd wordt aan de Cultuurdienst, Stadhuis, Markt z/n (via Infokantoor Visit Geraardsbergen), 9500 Geraardsbergen of via cultuur@geraardsbergen.be

Samen met dit formulier bezorgt de kandidaat ook zijn cv en een vijftal foto's, afschriften of beeld/geluidsfragment van het oeuvre.

Afhandeling

Alle kandidaturen worden door een jury onafhankelijk en objectief beoordeeld. De beraadslaging van de jury is geheim en de uitspraak is bindend. 

De winnaar in elke categorie wordt pas bekendgemaakt op de uitreiking van de cultuurprijzen, die elk jaar plaatsvindt op de eerste vrijdagavond van december.