Financieel directeur

De financieel┬ádirecteur heeft de taak om de ontvangsten van┬áhet lokaal bestuur te innen en de uitgaven te doen. hij adviseert het bestuur in alle dossiers met financiële weerslag. In samenwerking met het bestuur is hij belast met het houden van de boekhouding.

De financieel directeur controleert de wettelijkheid en regelmatigheid van documenten met betrekking tot de ontvangsten, maar vooral ook de facturen, documenten en stukken die de uitgaven staven.

Samenstelling