Financieel directeur

De financieel directeur heeft de taak om de ontvangsten van het lokaal bestuur te innen en de uitgaven te doen, en adviseert het bestuur in alle dossiers met financiële weerslag. In samenwerking met het bestuur is de financieel directeur belast met het houden van de boekhouding.

De financieel directeur controleert de wettelijkheid en regelmatigheid van documenten met betrekking tot de ontvangsten, maar vooral ook de facturen, documenten en stukken die de uitgaven staven.

Samenstelling