Basis- en werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen

De basissubsidie: bedrag afhankelijk van het soort vereniging nl. socio-culturele vereniging of amateurkunstenvereniging.

De werkingssubsidie: vervangt de vroegere activiteitensubsidie. Gebeurt volgens een puntensysteem en het principe ‘loon naar werken’. Niet de activiteiten, maar de werking van een vereniging scoort.

Voor wie

Verenigingen, aangesloten bij de Cultuurraad en die een actieve werking ontplooien op het grondgebied van Geraardsbergen, ontvangen naast een basissubsidie ook een werkingssubsidie.

Voorwaarden

Zie reglement.

Hoe aanvragen

Het aanvraagformulier, volledig ingevuld, vóór 1 maart indienen bij de Cultuurdienst, Stadhuis, Markt z/n, 9500 Geraardsbergen (via Toeristisch Infokantoor Visit Geraardsbergen) – cultuur@geraardsbergen.be. De aanvraag omvat een kort werkingsverslag van het voorbije kalenderjaar.

Afhandeling

Na de beoordeling van de aanvraag door de Cultuurdienst, de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Cultuurraad en het college van burgemeester en schepenen, kan de uitbetaling door de dienst Financiën gebeuren.