Bouwbaan

Om uitvoering te geven aan het maatwerkplan Concordia werkt de stad samen met fvb-Constructiv rond het project “Bouwbaan”.

Onder de naam Bouwbaan plaatsten we in Oost-Vlaanderen op jaarbasis 300 werkzoekenden in een tewerkstelling bij bouwbedrijven. Dit kunnen jongeren zijn uit de bouwscholen waar we mee samenwerken of werkzoekenden die een opleiding achter de rug hebben.