Sportraad

De sportraad is een door de Gemeenteraad erkend adviesorgaan. 

De sportraad heeft als taak:

  • de samenwerking tussen de sportclubs te bevorderen
  • het stadsbestuur te adviseren, op eigen initiatief op op verzoek, in alle sportaangelegenheden
  • een belangrijke input meegeven bij het opstellen van het sportbeleidsplan en bijdragen tot de realisatie en de uitvoering ervan. 

De raad van bestuur van de sportraad vergadert in principe de tweede maandag van de maand in de vergaderzaal van sporthal De Veldmuis. De leden van de algemene vergadering komen 1 maal per jaar samen.

Verslagen van de vergadering kunnen worden aangevraagd. 

 

Samenstelling