Burgerbudget voor co-creatieve klimaatprojecten

Heb je een klimaatidee?

Het burgerbudget is een initiatief om onder andere je eigen klimaatidee in onze stad te realiseren. Met het burgerbudget kan je als burger voorstellen indienen voor je buurt, wijk of stad en later ook zelf aan de slag gaan om deze projecten te realiseren. Het burgerbudget kan ingediend worden voor een klein project (max 3.000 euro) of een groot project (max van 25.000 euro). We voorzien 100.000 euro per jaar.

Hoe je een idee kan indienen, vind je terug bij algemene info (https://www.geraardsbergen.be/burgerbudget).

Voor advies en extra begeleiding kan je te rade gaan bij de dienst duurzaamheid .

Inspiratie

Energie

Projecten rond hernieuwbare energie, verminderen en optimaliseren energieverbruik, lokale opslag energie, …

Mobiliteit

Projecten rond verschuiven naar een duurzamer vervoermiddel, verschonen van de autorit, …

(Ver)bouwen & wonen

Projecten rond energie en waterbesparende renovaties, gemeenschappelijke ruimtes, verkeersvrije woonerf, …

Groen & biodiversiteit

Projecten rond meer groen & minder verharding (aanplanten bomen – hagen – bloemenweides, geveltuintjes, …), diervriendelijke omgeving, …

Duurzame waterbalans

Projecten rond verminderen watergebruik, hergebruik (vb. collectieve regenwateropvang), infiltratie (ontharden), bufferen, …