Elektronische identiteitskaart - Verlies of diefstal

Hoe aanvragen

Bij verlies van uw identiteitskaart doet u onmiddellijk aangifte:

  • in het Administratief Centrum, dienst Burgerzaken (loket 2 of 3);
  • in het dichtstbijzijnde politiekantoor wanneer de dienst Burgerzaken gesloten is.

Als uw identiteitskaart gestolen werd, doet u altijd aangifte bij de politie.

Indien bovenvermelde instanties niet bereikbaar zijn, kunt u 24/24 uur terecht bij de helpdesk van de FOD: 02 518 21 17.

Opgelet: Sinds juni 2018 worden de certificaten niet meer tijdelijk opgeschort gedurende een periode van 7 dagen na uw aangifte van verlies of diefstal. Wanneer u met andere woorden nu een melding doet van diefstal of verlies van uw identiteitskaart, dan zal u steeds een nieuwe identiteitskaart moeten aanvragen.

U kan best onmiddellijk na de aangifte een nieuwe kaart aanvragen maar doet u dit niet, dan zal u thuis een oproepingskaart ontvangen om u binnen de 8 werkdagen persoonlijk aan te melden bij de dienst Burgerzaken om een nieuwe kaart aan te vragen. U kan de nieuwe identiteitskaart afhalen, nadat u de pin- en pukcode via de post heeft ontvangen (ongeveer 2-3 weken na de ondertekening van het basisdocument).

Kostprijs

Een nieuwe identiteitskaart kost € 22. Betalen kan via Bancontact of cash.