Verkiezingen - Gemeentelijke aanplakborden

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 maart jl. beslist geen aanplakborden te voorzien voor de komende drie verkiezingen op 26 mei 2019.