Persbericht: update status Kwartier van de Toekomst

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2024 11.15 u.
Op de gemeenteraad van 30 april 2024 gaf burgemeester Ann Panis in naam van het college van burgemeester en schepenen een update over het dossier van het Kwartier van de Toekomst.

Ze lichtte er specifiek de communicatie toe van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir aan federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder. Daarin wordt aangegeven dat het planningsproces en het alternatievenonderzoek door de Vlaamse overheid moeten worden gevoerd maar nog niet zullen worden opgestart.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen stelde zich kandidaat voor de vestiging van een Kwartier van de Toekomst omdat het een broodnodige hefboom kan zijn voor de versterking van het economische weefsel en de arbeidsmarkt in de Denderstreek. Vandaag werkt slechts 44,5% van de inwoners in eigen streek. Meer dan de helft pendelt naar een andere stad. Op basis van het ingediende dossier besliste de federale regering in juli 2022 om het toekomstgericht en semi-open kwartier effectief in Geraardsbergen in te planten.

Al maandenlang stelt Lokaal Bestuur Geraardsbergen de vraag aan bevoegd minister van Defensie Ludivine Dedonder wie het vereiste ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet opstarten. De ruimtelijke impact van het kwartier overstijgt namelijk het lokale niveau, waardoor een gemeentelijk planningsinitiatief niet aan de orde is.

“We moeten vaststellen dat de opmaak van het RUP na anderhalf jaar nog steeds niet gestart is. Nu blijkt - na lang aandringen - uit een schrijven van minister Zuhal Demir aan minister Ludivine Dedonder dat het planningsproces en het alternatievenonderzoek door de Vlaamse overheid moeten gevoerd worden, maar dat ze nog niet worden opgestart. De minister wenst (anderhalf jaar na het toekennen van de kandidatuur) meer informatie over de concrete invulling en de randvoorwaarden én een onderzoek naar reeds bebouwde terreinen die een hergebruik voor militair kwartier zouden kunnen hebben. Het blijkt ook dat de locatie in Schendelbeke strijdig is met verschillende Vlaamse beleidsdoelstellingen. Iets waar wij als lokaal bestuur al geruime tijd op aandringen om hier werk van te maken en duidelijkheid in te scheppen”, zegt burgemeester Ann Panis.

Lokaal Bestuur Geraardsbergen staat erop dat er snel duidelijkheid wordt geschept maar is uiteraard teleurgesteld dat de hoop op een snelle vooruitgang in dit dossier “ijdele hoop” blijkt. Volgende week zal het college van burgemeester en schepenen dit dossier uitvoerig bespreken en zich beraadslagen over het verdere verloop.